karta rabatowa Włocławek

Włocławska Karta Stałego Klienta
Sprawdź listę partnerów!

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Skibińska

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna SkibińskaKancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Skibińska świadczy kompleksową i profesjonalną pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym, przedsiębiorcom, jak i jednostkom samorządu terytorialnego.
W ramach kompleksowej obsługi prawnej Kancelaria:
- reprezentuje klientów przed sądami i urzędami,
- udziela porad prawnych i konsultacji,
- sporządza pisma procesowe, m.in. pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia,
- sporządza opinie prawne,
- opracowuje i weryfikuje wnioski, umowy, pisma i regulaminy,
- zapewnia obsługę prawną przedsiębiorców.
 
Kancelaria świadczy usługi z zakresu:
- prawa cywilnego (m.in. sprawy o rozwód, zapłatę, podział majątku, zasiedzenie, sprawy związane z nabyciem bądź utratą własności, drogę konieczną, naruszenie dóbr osobistych, o zadośćuczynienie, odszkodowanie)
- prawa spadkowego (m.in. o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, odrzucenie spadku, stwierdzenie nieważności testamentu)
- prawa rodzinnego (m.in. o alimenty, kontakty, ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie miejsca pobytu, ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej, o ubezwłasnowolnienie)
- prawa karnego (m.in. obrona w postępowaniu karnym, karnoskarbowym i wykroczeniowym, reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, odroczenie/przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, rozłożenie grzywny na raty, wyrok łączny, zatarcie skazania, dozór elektroniczny)
- prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (m.in. reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w sporach wynikających ze stosunku pracy, odwołania od decyzji ZUS)
- prawa gospodarczego (obsługa prawna przedsiębiorców, sporządzanie opinii prawnych, doradztwo przy zawieraniu i negocjowaniu kontraktów, sporządzanie i opiniowanie umów, przygotowywanie projektów uchwał, statutów, regulaminów, pomoc prawna w negocjacjach, windykacja wierzytelności)
- prawa administracyjnego (reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym, reprezentowanie przed sądami administracyjnymi, sporządzanie skarg, wniosków, odwołań, zażaleń).
 
Dane kontaktowe:
Siedziba Kancelarii: ul. S. Okrzei 74B lok. 4, 87-800 Włocławek